Trải nghiệm thiết kế web server sử dụng giải pháp của Cloudflare

Đặt vấn đề Sau một thời gian dài, rất dài làm việc với AWS, Azure, Oracle Cloud, tôi chợt nhận ra tất cả những nhà cung cấp trên có một đặc điểm chung như sau: Khá rẻ khi đang dev Giá tăng theo cấp số nhân khi bắt đầu có khách sử dụng, do thiết kế phải sử dụng rất nhiều các dịch vụ built in của nền tảng Vẫn còn gồng được được khi bắt đầu serve lượng nhỏ người dùng nhưng khi phải gánh một hệ thống khủng để gánh một lượng lớn khách thì giá sẽ cao vọt lên.
Đọc tiếp →

Các phương pháp đặt ID trong CSDL

Đặt vấn đề Một trong những việc quan trọng nhất khi lưu dữ liệu xuống bất kì đâu chính là đặt cho chúng một cái tên. Theo tôi một cách đặt tên được gọi là tốt cần phải thoả mãn các điều kiện sau: Đảm bảo tính độc lập và duy nhất. Nhập nhằng về tên sẽ khiến việc truy xuất dữ liệu khó hơn rất nhiều Kích thước không quá lớn vì tên quá lớn khi lưu vào, tìm kiếm và lấy ra sẽ mất nhiều thời gian Cách đặt tên đơn giản.
Đọc tiếp →

Một vài kinh nghiệm của tôi khi sử dụng AWS Lambda

Mở đầu Một trong những xu hướng mà tôi nắm bắt được khi sang làm DevOps ở Maxfowtech chính là công nghệ Serverless. Project đầu tiên mà tôi nhận được chính là migrate hệ thống từ sử dụng server vật lý cổ điển lên sử dụng AWS Lambda. Đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị khi tôi có cơ hội rất tốt để có thêm một mindset mới để thiết kế một hệ thống dựa hoàn toàn vào một nhà cung cấp hạ tầng và không phải lo lắng về những lỗi về server cổ điển như trước.
Đọc tiếp →

Cài đặt Self-Signed SSL để đảm bảo bảo mật connect tới Cloudflare

Giải thích Để đảm bảo bảo mật ổn định nhất từ người dùng đến server, cần thực hiện các bước sau: Mã hóa dữ liệu từ người dùng đến Cloudflare (đã được Cloudflare thực hiện) Mã hóa dữ liệu từ Cloudflare gọi đến server origin Để đảm bảo mã hóa dữ liệu, ta cần phải setup certificate từ ở server Origin. Việc này xử lý 2 vấn đề như sau:
Đọc tiếp →

Những lý do để sử dụng Cloudflare

Hiện tại như thiết kế điển hình của các hệ thống nằm trên AWS, Azure, ta đều có Load Balancer đứng trước chúng, không cho phép traffic chảy trực tiếp vào server. Như vậy, các server nằm phía sau tương đối an toàn khỏi các cuộc tấn công liên quan đến viêc lộ địa chỉ IP của server. Nhưng việc sử dụng Cloudflare sẽ giúp được các vấn đề sau đây:
Đọc tiếp →